Phần mềm xem camera trên máy tính

CMS 2.0 thường xem port 34567

CMS mới đầu ghi port 34567


CMS 3.0 thường xem port 34567, 5800,...

CMS 2000 - Port 8000 (SeaVision,...)

Phần mềm xem camera WIFI trên máy tính

CMS Camera YooSee

CMS Camera CareCam

VMS Camera VMS dùng cho camera và đầu ghi Danale

Phần mềm tìm địa chỉ IP

1.- Phần mềm tìm địa chỉ IP của camera và đầu ghi port 34567

https://www.fshare.vn/file/U7872GSEB5IS

2.- Phần mềm tìm địa chỉ IP của camera và đầu ghi port 34600

https://www.fshare.vn/file/68CSMG53RBXI

3.- Phần mềm tìm địa chỉ IP của camera, đầu ghi và các thiết bị khác

https://www.fshare.vn/file/A5K4NLT3MKQR
IMS200 port 8000


NetViewer 2.0-RXCam xem port 9000

DVR-TopsView xem port 34600unlockPassword cho DVTECH

Link tải phần mềm kết nối máy tính từ xa Teamviewer

https://www.teamviewer.com/vi/

Hướng Dẫn Sử Dụng

1.- Hướng dẫn sử dụng và cài đặt phần mềm J-TechView

 

2.- Hướng dẫn sử dụng và cài đặt đầu ghi Port 34600

https://www.fshare.vn/file/GOPB6MBG1JAJ

3.- Hướng dẫn sử dụng và cài đặt đầu ghi Port 34567

 https://www.fshare.vn/file/L4FJ74PW6UFD

4.- Hướng dẫn cắt và lưu video vào USB trên đầu ghi Port 34567

https://www.fshare.vn/file/TONXG7CSPXAA

Comments