THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

Tên Tài Khoản: Công Ty TNHH Điện - ĐiệnTử Duy Minh.

* Tài khoản số: 108 000 096 996

Tại Ngân hàng: Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – CN Cần Thơ

* Tài khoản số: 0 111 000 294 644
Tại Ngân hàng: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Cần Thơ

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:


Công Ty TNHH Điện - ĐiệnTử Duy Minh.

Địa chỉ: : 91B/19 Nguyễn Đệ, Phường An hoà, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ, Việt Nam.
Điện Thoại: 0292 3 768 854; 0292 3 769 339; 08 8800 1080

Mã số thuế: 1800711526

Web: www.duyminh.vn ; Mail: duyminhcom@yahoo.com


Comments