Panasonic KX-TS 820

Panasonic KX-TS 820: (Mã Lai)

- Có nút điều chỉnh âm lượng
- Có 4 mức điều chỉnh âm lượng
- Quay số nhanh (10 số)
- Gọi nhanh bằng 1 phím - phím nhớ (20 số)
- Đèn báo cuộc gọi
- Chế độ khoá phím bằng mã


Comments