Panasonic KX-TS500

Panasonic KX-TS500: (Mã Lai)

- Có 3 cấp điều chỉnh tăng, giảm chuông và âm lượng
- Gọi lại số gần nhất
- Có 5 màu để lựa chọn(trắng, đen, xanh, đỏ, xám).


Comments