Panasonic KX-TS520

Panasonic KX-TS520: (Mã Lai) 

- 3 số gọi nhanh (bằng một phím bấm)
- 3 mức âm lượng chuông
- Gọi lại số gần nhất
- Đèn báo cuộc gọi đến.

Comments