TRANG CHỦ‎ > ‎

Pin Năng Lượng

 
https://sites.google.com/site/duyminhcath/trang-chu/pin-nang-luong/hinh%20tam%20pin%20nono%20330%20350.gif
YS335P-72
Pin Poly 330Wp-350Wp
144Cells
Pin Mono 360Wp-400Wp 144Cells

YS400M-72
Pin Mono 360Wp-400Wp
144Cells 
Pin Mono 390Wp-420Wp 144Cells
YS420M-72
Pin Mono Half Cell 390Wp-420Wp

144Cells